JEET KUNE DO - KULELKAVİDO FEDERASYONU
Etrafınızdaki zayıfların gücü siz olun.
Ana Sayfa Akademik Kadro Jeet Kune Do Muay Thai Wushu İletişim
Ana Sayfa    Yazar Listesi     Makale Listesi
JKD BRUCE LEE'NİN FELSEFE SİSTEMİDİR
Facebook Twitter Google+

JKD BRUCE LEE'NİN FELSEFE SİSTEMİDİR

 ‘JKD bir sistem değil felsefedir’ diyenler daha felsefenin bir sistem olduğunu bile bilmiyor olan yarım yamalaklardır. JKD Bruce Lee’nin felsefe sistemidir. JKD elbette felsefedir; ama sistemi olmayan hiçbir fikir felsefenin malı olamaz ve tutunamaz. Ustalarla poz vermek değil, idrak etmek bilmektir. Bruce Lee’nin öğrencileri herkesle poz verebilir. Eksik İngilizcenizle seminerden bir şey anlamasanız bile ucunda para olduğunda size bir belge de verebilir. Fakat bu öyle bir yanılgıdır ki JKD ile birlikte felsefi konuların da cahilliğidir. Yani yukarıdaki ifade JKD’den önce felsefeye de aykırıdır; çünkü paradoks söz konusudur.

 

Gerek Aristo’nun “filozof mümkün mertebe bilginin tümüne sahip olan insandır” tanımı ve gerekse Thibaudet’in “Felsefe her şeyin bilimi değil bir bütünün bilimi olarak tanımlanabilir”demesi sistematik olması sebebiyledir. Bruce Lee’nin felsefesi de düşünmeyi önceleyerek doğru ve özgür soruları sorabilme sistemidir. Sistemsizlik felsefe oluşturamaz. Yanlış felsefe ve doğru felsefe olabilir; ama yanlış olan bile bir sistem üzerine bina edilir. Yani sistemsiz felsefe olamaz.

 

Aynı inançtan olan da olmayan da Konfüçyizmi “25 yüzyıldan beri Çin' de en fazla hüküm sürmekte olan felsefe sistemi” olarak tanımlar. Konfüçyus ile aynı din ya da öğretiden olsanız da olmasanız da bu tanımı yapmak zorundasınız. Sistem olmazsa varlığını sürdüremez; fakat yanlış da olsa varlığını sürdürebilir. Mesela “Psikanalitik Terapi” Freud psikoterapi tarihinin ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır; ama kesinlikle bir felsefi sistemdir. Her sistem felsefi olmayabilir; ama her felsefe sitem olmak zorundadır. O daha felsefe olmadan sistematik hale gelmeye başlar. Sistem kurulduğunda artık bir felsefe var edilmiştir. Bırakın Bruce Lee’nin öğrencilerini Bruce Lee’nin kendisi bile “JKD sistem değil, felsefedir” dese bunu çelişkili görürüm. Ki Bruce Lee asla bu hatayı yapmamıştır.

 

Varoluşçuluk “egzistansiyalizm” Heidegger tarafından 1927’de ortaya atılan bir felsefe sistemidir. Onu felsefe yapan sistemli olması ve onu sistemli yapan da prensipleridir. Varoluşçuluk dört temel fikri savunur. Bruce Lee’nin de savunduğu fikirler vardır ve bunlar JKD’yi ortaya çıkarmıştır. Plotinos’un öğretisi her çeşit maddeciliği reddeden ruhçuluğu savunan ve Platon’un idealist felsefesine tekrar dönerek bağlanan bir sistem olarak değerlendirir. Felsefe için merak etmek ve soru sormak yeterli olmayıp sorulara sistemli bir açıklama getirmek de önemlidir. Getirilecek olan açıklamanın sistemli veya sistemsiz olması gerektiği bile yine felsefenin bir sorusudur. Felsefi düşüncenin yöntemleri insana hemen her konuda akıl yürütebilmesi için gerekli temelleri sağlarken bu görevi sistematiktir.

 

Gerek geçmiş filozoflar ve gerekse modern felsefeciler felsefeyi düşünce sistemi olarak tanımlarlar. Mesela modern dönemden Jenny Teichmann, Katherine C. Evans ve A.C. Grayling’in “Felsefe” (Philosophy) isimli kitaplarında “system” olduğunu okuyabilirsiniz. Bizim ders kitaplarımızda bile “Filozofların normal düşünce sürecindeki insandan tabî ki farkları vardır ve bu farklar; onların derinlemesine, tutarlı, belirli tabanlara oturtulmuş ve sistematize edilmiş düşünmelerinden kaynaklanmaktadır” yazılıdır. Filozoflar felsefeyi tanımlarken açık ya da kapalı olarak mutlaka sistematik olduğunu ifade ederler. Ünlü filozof Epikuros felsefeyi tanımlarken apaçık bir şekilde "Mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir"der. Filozof Epikuros MÖ 341-270 yıllarında bunu diyor ve biliyorken bugün dahi bilmeyenlerin varlığı üzücüdür. (Bunun için Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Sosyolog Ömer Yıldırım’ın 1. Sınıf "Felsefeye Giriş" Dersi Ders Notları’na bakılabilir.)

 

Son derece aşikâr bir konuyu birkaç kişinin bilmediğini müşahede ediyoruz diye daha fazla uzatmak istemiyorum. Unutmayın ki eğer binlerce filozof varsa hepsi üstü açık ya da kapalı olarak felsefenin sistem özelliğinden söz ederken hiçbiri felsefe dediği herhangi bir şeye sistem değil dememiştir.

 

JKD’nin bir felsefi sistem olduğunu bilmeden önce felsefeyi bilmesi gereken insanlar bir yerlerde önemli JKD ustalarıyla boy boy poz veriyorlar. JKD’yi yarım yamalak ve daha kötüsü yanlış tanıtıyorlar. İlk fırsatta bu durumu bu ustalara iletmek için harekete geçeceğim. Ama bizden söylemesi: JKD’nin sistem olması onu küçültmez; aksine büyütür.

 

Bu insanların neden “JKD bir sistem değil” dediklerini araştırırsanız ciddi bir kaynağa rastlamanız mümkün olmayacaktır. Defaatle bu konuda uyardığım halde hala diretmeleri üzüntü vericidir. Acaba diyorum da bunlar “sistemsizliği” dövüş esnasındaki akışkanlıkla mı karıştırıyorlar? Dövüşürken düşünerek dövüşmezsin, plan yapmazsın. Bununla karıştırıyor olabilirler. Bu takdirde şöyle demeliler: Yanılmışız JKD teorileriyle bir sistemdir; sistem olmayan pratiğidir. Yani Bruce Lee’nin teorilerinden oluşan bir felsefe sistemidir; ama pratiğe gelince akışkandır; düşünmedendir; sistemsizdir. Pratikteki bu durumu onun teorilerini saklayamaz ve “felsefedir sistem değil” gibi bir çelişkiye düşürmemelidir. Şekilsizlik, limit olmaması, yol olmaması hep bu sistemin pratikte istediği öğütleridir.

 

Böyle basit ve gereksiz konuda yazmak istemezdim. Felsefeyi değil felsefi olanı yazmak isterdim. Öyleyse daha fazla uzatmayıp haklı olduğumuzu zamana bırakalım.

 

04.07.2013 / YÜKSEL YILMAZ

Atölye 45
Tasarım ve Programlama